برای خرید خوردرو این وام رو میخوام ممنون میشم تماس بگیرید فوری فوری